Optipig Plus Program ®

 

A PROGRAM FŐBB ELEMEI:


Telepi audit, telepi bejárás, mintagyűjtés

ELISA CIV Test, szerológiai profilvizsgálat (Diagnos HIPRA)

PCR vizsgálatok (Diagnos HIPRA)

CHECK  programok (Diagnos HIPRA)

COST  programok (HIPRA)

Parazitológiai vizsgálatok 

Optimális vaspótlás meghatározása

Vágóhídi tüdővizsgálatok és egyéb vizsgálatok

Protokoll: jegyzőkönyv, javaslat, elemzés

 

A Dunavet 2005. óta végez szerológiai profilvizsgálatokat, nagyüzemi sertésállományokban, elsősorban a sertések légzőszervi betegség komplexére (PRDC) irányulóan. Ez volt az OPTIPIG PROGRAM®, melynek keretében évente 30-40 telep teljes szerológiai vizsgálatát végeztük el, 2013-2017 között ez nagyjából 150 nagyüzemi telepet, 100 000 kocát tett ki. Ebből a munkánkból „nőtte ki” magát az az 2017-ben létrejött OPTIPIG PLUSZ PROGRAM®

Mára ez már 15 éves tapasztalatot jelent a  sertés szerológiai és telepi diagnosztika terén. Vizsgálataink épp úgy kiterjednek a magas állategészségügyi státuszú állományokra, mint a "hagyományos" állományok felmérése. 

Az általunk elvégzett szerológiai vizsgálatok lehetnek állományszintű áttekintő jellegűek, lehetnek  problémaorientáltak, ugyanakkor a telepi nyomon követést (MHYO, PRRS, SIV, APP) is lehetővé teszik. 

 

OPTIPIG PLUSZ PROGRAM® előnyei a korábbi programhoz képest


1. Szélesedő diagnosztikai lehetőségek

2. Több PCR alapú diagnosztika

3. CHECK programok, egyszerű mintavétel és szállítás

4. Vágóhídi orrvizsgálatok bevezetése

5. COST programok


A szerológiai profilvizsgálat elsődleges célja a sertéstenyésztésben a legnagyobbkárokat okozó ún. „sertés légzőszervi komplex” (PRDC) vizsgálata. Mindezt úgy, hogy a termelő állományokat vizsgáljuk, és így a levett minták eredményei, mint egy pillanatfelvétel, mutatják az állomány állapotát a tenyészállománytól a hízlalás végéig. Tehát a vizsgálat valós idejű eredményt ad és az állomány teljes egészét reprezentálja (ezzel ellentétben a boncolások során általában a mínusz-variánsokat vizsgáljuk, a vágóhídi vizsgálat pedig kevéssé informatív a malacállományra). Az általunk végzet vizsgálatok eredménye grafikusan jól összevethető és jól értékelhető. A vizsgálat tulajdonképpen vérsavóból végzett ELISA (enzimhez kötött ellenanyag vizsgálat), ahol a HIPRA vállalat saját fejlesztésű (CIV-teszt), specifikus, pontos és érzékeny, ún. semikvantitatív (DAKO típusú) kitteket használ. A minták vizsgálata és az eredmények közlése automatikus, tehát nincs mód az eredmények befolyásolására.

 

A diagramok értelmezése alapján választ kapunk az alábbi legfontosabb kérdésekre:


Jelen van-e a kórokozó az állományban?

Milyen a tenyészállomány érintettsége?

Meddig tart a maternális immunitás?

Mikor találkozik a kórokozóval a malacállomány, mikor hangolódik át és mikor kell számítani a kórokozó tényleges kóroktani szerepére?

Lehet-e és kell-e az adott betegség ellen vakcinázni?

Ha vakcinázott az állomány, akkor hatékony-e, vagyis a vakcina ad-e valós védettséget az állománynak?

Megfelelő időpontban történik-e a vakcinázás? („Helyén van-e a vakcina?”)

Milyen kölcsönhatásban vannak egymással a kórokozók?

Megfelelően hatékony-e a telepen a vakcinázás és a medikációs program egysége?

 

Összefoglalva tehát a szerológiai profilvizsgálat:


teljes (termelő) állományt vizsgál (tenyészkocák, malacok, hízók),

automatikus vizsgálórendszer – így korrekt, hiteles és standardizált – ezáltal a kapott eredmények kompatibilisek is egymással,

a kórokozók közötti interakciók elemzése,

a vizsgálat innovatív, gyors és pontos  (ELISA, PCR),

szakember számára könnyen értelmezhető, látványos megjelenítéssel,

nagy pontosságú, megbízható

 

A szerológiai vizsgálat gyakorlati kivitelezése

A vizsgálat előkészítéseként telepi átvilágítást, telepi bejárást végeznek a kollégáink, ami nagyban segíti a vérvételi protokoll kialakítását és segítséget nyújt ahhoz, hogy majdani javaslataink összhangban legyenek a telep problémáival és technikai lehetőségeivel.


Az átlagos nagyságú (800–1000 kocás) sertéstelepeken a következő séma szerint kérjük a vérsavó-minták levételét:


A kocaállományokat az alábbiak szerint, koruknak megfelelő csoportokban vizsgáljuk:


Így például egy 1000 kocás telepről 110 db vérsavót vizsgálunk, PRRS, sertésinfluenza,Mycoplasma hyopneumoniae, APP, valamint a parvovírus és a sertésorbánc ellen termelt ellenanyagok detektálására.

A lehetséges vizsgálatokat az alábbi táblázat mutatja.


Előfordulhat, hogy – a telepbejárás, a telepi információk vagy az előforduló kórokozók jellege miatt – más vérvételi protokollra van szükség, így a vizsgálat teljességgel az adott telepre adaptált.

Hogy néz ki a kapott vizsgálati eredmény megjelenítése?

A vizsgálat értékelését betegségenként az alább látható táblázat alapján végezzük el.

Ezen a diagramon az eredményeket korcsoportonként láthatjuk. A diagramok mutatják az egyedi titereket, az áthangolódás százalékos előfordulását, az átlagtitereket és a szórást is. Így a kórokozó mozgása a telepen vizuálisan is jól követhető.


Hogyan értékeljük a kapott vizsgálati eredményeket?

A vizsgálat eredményeit ún. „látogatási riport”-ban foglaljuk össze. Ez tartalmazza a telepi bejárás tapasztalatait (technológiai helyzet, management), valamint a szerológiai profilvizsgálat eredményeit, a levont következtetéseket és végül részletes javaslatainkat. Amennyiben pontozásos vágóhídi tüdővizsgálatot és egyéb kiegészítô vizsgálatot is végzünk, akkor annak eredményeit is itt közöljük és összevetjük a vérvizsgálat eredményeivel.

A betegségeket végeredményben mindig egymással összefüggésben vizsgáljuk, így a látogatási riportnak része az ún. „társfertôzések táblázat”. Ebben azt láthatjuk, hogy az egyes kórokozók hogyan mozognak az állományban.Tehát a különbözô korcsoportokat magába foglaló vizsgálatok alapján a betegségek előfordulása és a fertőzöttség mértéke, valamint a különböző betegségek interakciója kiválóan megmutatkozik. Ha ezeket az eredményeket összevetjük a klinikai tünetekkel, a kórbonctani vizsgálatokkal és az elhullások / kiesések korcsoportonkénti alakulásával, valamint kiegészítjük a telepi bejárás során megállapított esetleges technológiai hiányosságokkal, akkor még pontosabb vakcinázási és medikációs programot tudunk felállítani.

Pontozásos vágóhídi tüdôvizsgálat, melynek során általános pontozásos tüdő és  mellhártya vizsgálatot végzünk vagy a HIPRA cégspeciális programjával a vágóhídi vizsgálat során értékeljük a tüdôket, a látható kóros elváltozásokból a program segítségével pontos és objektív eredményeket kapunk az MHYO okozta veszteségekrôl (lásd tüdô pontozásos lap és kalkulációs program).


3. Az optimális vaspótlás meghatározása az ideális súlygyarapodáshoz, az alomszám, a születési súly és a választás időpontja, valamint a választási súly függvényében (Weight Gain Optimizer Program). A malacok egészséges immunrendszerének kialakításában a vasnak fontos szerepe van. A mai fajták még intenzívebb fejlődési erélye miatt a vas még fontosabb limitáló elemmé lépett elő. A malacok vasigényének az adott telepen való meghatározása segítséget nyújt a legjobb teljesítmény eléréséhez.

4. Külső és belső élősködők parazitológiai vizsgálata meghatározott korcsoportokban és a telepre adaptált mintaszám vizsgálata alapján történik.

A 2017-től a program többfajta diagnosztikai lehetőséggel - több PCR alapú vizsgálat, vágóhídi orrvizsgálatok bevezetése – bővült. A HIPRA Diagnos által kifejlesztett és végzett PCR vizsgálatok és CIV tesztek adják a különféle CHECK® (ENTEROCHECK, VEROCHECK, RHINICHECK, PARVOCHECK, CIVTEST-SUIS-ORAL-FLUID) programok alapját. A már jól ismert FTA kártyák egyszerű mintavételt és biztonságos minta szállítást tesznek lehetővé. A COST® programok a különféle fertőzések, betegségek okozta gazdasági károk veszteségbecslésében, vagy az azok megelőzését szolgáló vakcinázási programok költség-haszon elemzésében jelentenek nagy segítséget.


MIÉRT ÉRDEMES BEKAPCSOLÓDNI A DUNAVET OPTIPIG PROGRAMJÁBA?

Mert betegség komplexekrôl beszélünk, ami a kórokozók bonyolult interakcióját jelenti. Ezért a megoldáshoz átfogó és részletgazdag kép kell, csak a klinikai, kórbonctani tünetekbôl nem lehet korrekt vakcinázási tervet kialakítani.
Mert folyamatosan változó a kórokozók dinamikája és interakciója 
Mert létkérdés a költséghatékony, pontos medikációs és vakcinázási programok alkalmazása.


MILYEN TAPASZTALATOKKAL RENDELKEZIK A DUNAVET A NAGYÜZEMI SERTÉSÁLLOMÁNYOK ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁRA?

 

Az elmúlt évek nagyszámú vizsgálatai révén széleskörű és naprakész tapasztalatot szereztünk a sertésbetegségek előfordulásában, mozgásában, a védekezési stratégiák (vakcinázási, medikációs programok) kialakításában, melyet megosztunk partnereinkkel.Ha a számokat nézzük: az elmúlt 6 évben 145 nagylétszámú sertéstelepet, kb. 100 000 kocát és annak szaporulatát vizsgáltuk. Mindezeket a vizsgálatokat kiegészítettük telepbejárással és az esetek többségében pontozásos vágóhídi tüdôvizsgálattal és a CHECK viszgálatokkal is. Az elvégzett vizsgálatok eredménye minden egyes esetben segített javítani, pontosítani vagy éppen megerôsíteni a telepet ellátó szakemberek munkáját. Ez a nagyszámú vizsgálat, az elért szakmai sikerek, a tulajdonosok és a telepi kollégák elégedettsége biztos alapot ad arra, hogy bárki számára ajánlhassuk szolgáltatásainkat. Azt gondoljuk, hogy a korrekt kereskedelmi kapcsolaton felül egy olyan plusz szolgáltatást tudunk nyújtani jelenlegi és jövôbeni partnereinknek, amely igen hatékonyan segíti a telep állategészségügyi ellátását, így a telepen dolgozó szakemberek munkáját.